Mobile Phone Extractions & Analysis Training

Utbildningen lär dig grunderna i hantering av forensiska verktyg för mobila extraktioner – utbildningen är verktygsoberoende och ger en bra grundkunskap för det dagliga arbetet

Advanced Smartphone Forensics Training

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om mobilforensik och metoder för upplåsning av mobiltelefoner samt avancerade extraktionsmetoder – utbildningen ger dig färdigheter att ta fram information utöver det som extraktionsverktygen ger.

SQLite Forensics for Smartphones

Utbildningen lär dig säkra ytterligare information från mobila extraktioner samt hur du säkrar raderad data från SQLite databaser

iOS Forensics Training

Denna utbildning kommer bland annat att ge deltagarna fördjupad insikt i Apple iOS genom såväl logiska som fysiska tekniker samt kunskap om säkerhetsstrukturen.

App Analysis and IP-Traffic Analysis Training

Lär dig upptäcka och avvärja mobila hot mot enheter samt hur appar för mobiltelefoner är uppbyggda

Python Programming for Forensics Professionals

Lär dig skapa Python-script för mobilforensiska undersökningarOm T3K-Forensics

T3K-Forensics är ett österrikiskt företag med huvudkontor i Wien. Vi har även kontor i Tyskland och Sverige. T3K-Forensics är experter inom mobilforensik och arbetar som service- och utbildningsleverantör för såväl nationella som internationella brottsbekämpande myndigheter. Vårt vardagliga arbete med mobilforensik tillsammans med nära samarbeten med universitet och forskningsanläggningar utgör hörnstenar i vår kompetens. Det har en direkt påverkan på innehållet i våra utbildningar och håller dem uppdaterade med den senaste kunskapen inom området.